Every Can Counts vraagt aandacht voor recycling van drankblikjes op Wereld Recycle Dag.

Amsterdam, 13 maart 2023In Nederland worden er jaarlijks 2,5 miljard blikjes geconsumeerd[1]Uit onderzoek van Every Can Counts (2022), het Europese Initiatief dat inspireert en aanzet tot het recyclen van drankblikjes, blijkt dat er onder de Nederlandse bevolking vooral buitenhuis nog te weinig drankblikjes worden gerecycled. Slechts 23 procent van de Nederlanders gaf aan hun blikjes buitenhuis te recyclen. Reden te meer om op Wereld Recycle Dag op zaterdag 18 maart, en in de aanloop naar de introductie van het statiegeldsysteem op blik vanaf 1 april 2023, extra aandacht te vragen voor het recyclen van blik.

Over het algemeen is de inzameling van lege blikjes binnenhuis via het verpakkingsafval en het huisvuil goed geregeld in Nederland. Hierdoor worden blikjes samen met plastic- en overige drankverpakkingen ingezameld, gesorteerd en gerecycled. Maar als het gaat om blikjes die buitenshuis worden geconsumeerd – op muziekfestivals, sportevenementen of op openbare plaatsen – is het beeld niet zo gunstig. Jaarlijks worden er ruim 150 miljoen blikjes op straat of in de natuur weggegooid[2]. Ondanks dit aantal is de wil om iets aan dit zwerfafval te doen er wel. Bijna de helft van de Nederlanders (48%) gaf aan vóór het invoeren van statiegeldsysteem voor blik te zijn én bereid te zijn om hun blikjes netjes naar een inleverpunt te brengen om zo zwerfafval tegen te gaan. Met de introductie van blikjes tot het al bestaande statiegeldsysteem voor plastic flesjes is het inleveren van blikjes vanaf 1 april 2023 ook mogelijk en wordt er weer een stap in de goede richting gezet.

David Van Heuverswyn, directeur van Every Can Counts Europe: “Onze missie is om mensen te inspireren, te informeren en te bewegen om vooral de blikjes die buitenshuis worden geconsumeerd in te gaan zamelen voor recycling. We hopen dat de introductie van het statiegeldsysteem een positieve invloed gaat hebben op het recyclen van blik, zowel buitenshuis als binnenshuis, zodat er meer waardevol aluminium kan worden teruggewonnen voor de productie van nieuwe blikjes.”

Nieuwe doelstellingen EU

Tegenwoordig wordt 73 procent van alle drankblikjes in de EU al ingezameld en gerecycled. Als we alleen naar Nederland kijken ligt dat percentage nu op 82 procent, zo blijkt uit het meest recente rapport (2022) van Metal Packaging Europe (MPE) & European Aluminium (EA). De Europese Unie heeft echter nog strengere maatregelen aangekondigd voor de EU-lidstaten als het gaat om verpakkings- en zwerfafval. Voor drankblikjes betekent dat tenminste 90% van de blikjes moet worden ingezameld voor recycling, en bij voorkeur via statiegeldsystemen. Ook MPE en EA hebben de Europese lat hoog gelegd in hun gezamenlijke ‘Roadmap towards 100% can recycling’ in het jaar 2030.

Eindeloos recyclebaar

Het recyclen van blik heeft een grotere en positievere impact op het milieu dan de meesten denken. Aluminium drankblikjes zijn namelijk volledig circulair en kunnen eindeloos gerecycled worden. Het grootste deel van de gebruikte en gerecyclede drankblikjes belandt na ongeveer 60 dagen alweer terug in de schappen als nieuwe drankblikjes, óf wordt gebruikt voor de productie van frames voor fietsen en voor onderdelen van een auto/metrostel. Daarmee wordt tot 95% van de energie bespaard die anders zou worden gebruikt voor de productie van primair aluminium en een even groot percentage aan de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2.

Andere interessante berichten.

Vitakruid introduceert volwaardige sport supplementenlijn met ‘Vitakruid Sport’

arrow

Every Can Counts organiseert de vierde editie van de International Recycling Tour

arrow