Nog veel misvattingen over geneesmiddelenonderzoek onder Nederlanders.

Leiden, 27 maart 2023 – Er bestaan nog een hoop misvattingen onder Nederlanders over het deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek. Zo denkt 72 procent van de Nederlanders dat de hoogte van de vergoeding voor proefpersonen afhankelijk is van een risico dat zij lopen bij deelname. Dit blijkt uit onderzoek van het Centre for Human Drug Research (CHDR), uitgevoerd door Markteffect. Ook denkt één op de drie Nederlanders dat je gezondheidsklachten overhoudt na deelname. Stichting CHDR wil daarom meer voorlichting gaan geven over klinisch geneesmiddelenonderzoek en het stigma rondom medicijnonderzoek bij mensen doorbreken. Want zonder dit onderzoek komen er geen nieuwe geneesmiddelen op de markt.

Bereidheid tot deelname

De misvattingen met betrekking tot de hoogte van de financiële vergoeding en verwachte gezondheidsrisico’s zorgen ervoor dat meer dan de helft (57%) van de Nederlanders niet bereid zijn om deel te nemen aan een geneesmiddelenonderzoek. Dit terwijl de hoogte van de vergoeding niet gebaseerd is op het risico dat de proefpersoon loopt, maar juist berekend wordt op de tijd en inspanning die in een deelname van onderzoek gaat zitten. Daarnaast mogen geneesmiddelenonderzoeken pas uitgevoerd worden als deze goedgekeurd zijn door een onafhankelijke medisch-ethische toetsingscommissie bestaand uit onder andere artsen, apothekers, juristen en andere deskundigen.

Koos Burggraaf, directeur CHDR: “Voor geneesmiddelenonderzoek hebben we hele strenge en goede wetgeving die erop gericht is proefpersonen maximaal te beschermen. Ook is de vergoeding die proefpersonen in Nederland krijgen voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek vastgelegd in een landelijke standaard, waarin vaste bedragen zijn vastgelegd voor de tijdsinvestering die mensen doen bij deelname aan een onderzoek en het aantal onderzoekshandelingen dat wordt uitgevoerd”

Het belang van geneesmiddelenonderzoek

Ondanks het beeld dat Nederlanders over deelname aan geneesmiddelenonderzoek hebben, ziet bijna drie kwart van de Nederlanders wel in dat onderzoek naar geneesmiddelen noodzakelijk is voor het ontwikkelen van medicijnen. De belangrijkste redenen voor Nederlanders die wel bereid zijn om mee te doen aan geneesmiddelenonderzoek zijn dan ook het leveren van een bijdrage aan de maatschappij en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast geeft ruim de helft (59%) van de Nederlanders aan eerder mee te doen aan een medicijnonderzoek als zij daarmee een zieke dierbare kunnen helpen.

Koos Burggraaf, directeur CHDR: Het doel van vroege fase geneesmiddelenonderzoek is om de werking en eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen te onderzoeken bij gezonde mensen. Op deze manier wordt bepaald of een nieuw medicijn veilig en ook effectief kan zijn bij patiëntenGezonde proefpersonen die meedoen met onderzoek bij het CHDR leveren een onmisbare bijdrage aan echte vernieuwing en grensverleggende wetenschap.

Hét kenniscentrum voor geneesmiddelenonderzoek

Meer informatie en kennis over geneesmiddelenonderzoek is dan ook van groot belang. Dit bleek ook uit het onderzoek, waarbij twee op de vijf Nederlanders (42%) aangaf eerder aan een geneesmiddelenonderzoek mee te doen als hij meer kennis zou hebben over het proces. Het CHDR, het centrum voor geneesmiddelenonderzoek, start daarom vanaf eind maart met een nieuwe voorlichtingscampagne, inclusief een vernieuwde website (proefpersoon.nl) waar je alles wat je zou willen weten over onderzoek naar geneesmiddelen kan vinden.

 Koos Burggraaf, directeur CHDR: “Eigenlijk is het gek dat er wel veel voorlichting is voor belangrijke beslissingen zoals bloed- en orgaandonatie, maar dat je over zoiets belangrijks als geneesmiddelontwikkeling zo weinig hoort. Daar willen wij verandering in brengen. Nieuwe geneesmiddelen zijn immers van levensbelang.”

Andere interessante berichten.

Eén op de drie Nederlanders neemt hond mee op vakantie

arrow

Wetenschappelijke doorbraak in studie naar nieuwe behandeling van de ziekte van Parkinson

arrow